تبلیغات
دوست بودن و دوست داشتنعشق در سینه همی بس

با غم دوری دوست به کجا میروی دل؟

با غم دوری این عشق و وفا به کجا میروی دل؟

با غم دوری آن عشق که آزرده به خشم به کجا

می روی دل؟

با غم دوری آن آسمان بی ماه به کجا می روی دل؟

دل اگر وفا شناسی همه با حس درون رو

که شود چاره ی راحت آن حس شفا بخش

دل اگر عشق درونت با غم دوری یار نازل شد

چه شود راه نجاتت که عشق در قفس آخر شد


+ نوشته شده در شنبه 14 شهریور 1388 ساعت 11:45 ب.ظ توسط رضا ابوترابی نظر دوستان گل خودم |